Fysiotherapie Schijf

Chronische aandoeningen 

De term Chronische aandoening wordt gebruikt door zorgverzekeraars maar is verwarrend. Er wordt bedoeld: aandoeningen die voorkomen op de lijst in het Besluit Zorgverzekering (bijlage I) waarvoor langdurige fysiotherapie nodig is. Dit zegt dus niets over het feit of u uw klachten al lang heeft. Klik hier voor een overzicht van de aandoeningen op deze lijst. Deze  lijst bevat veel medische termen. U kunt ook bij uw zorgverzekeraar of bij mij navragen of u een aandoening heeft die op deze lijst staat.

Bij chronische aandoeningen wordt de fysiotherapie tot een bepaald maximum aantal behandelingen of gedurende een bepaalde tijd vergoed uit de basisverzekering. Wel geldt dat u de eerste 20 behandelingen zelf moet betalen. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering worden deze behandelingen helemaal of voor een deel door de zorgverzekeraar vergoed. Voor de behandelingen die niet worden vergoed stuurt uw zorgverzekeraar u een nota. 

Vanaf de 21ste behandeling worden de behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Wel moet u rekening houden met het eigen risico dat u voor de basisverzekering zelf moet betalen. 

Verwijzing nodig

Komt uw aandoening voor op de chronische lijst? Dan is er voor behandeling altijd een verwijzing nodig van huisarts of specialist om in aanmerking te komen voor de vergoeding vanaf de 21ste behandeling. 

 

Terug  

 

 

 

 

 

 

 

Top | Sint Antoniusstraat 48, 4721 AN SCHIJF, tel 0165- 348379 of 06-22-806661 info@fysiotherapieschijf.nl