Fysiotherapie Schijf

Suggesties of klachten 

Het zal duidelijk zijn dat ik alles in het werk zal stellen om u tevreden te laten zijn over de behandeling. Er zullen heus dingen anders gaan dan u misschien gewend bent en ik hoop dat dit uw behandeling en uw tevredenheid ten goede zal komen.

Als u suggesties heeft ter verbetering van mijn praktijkvoering, schroom dan niet mij dit te vertellen of een e-mail te sturen. Ik sta open voor elke verandering die kwaliteit verbetert!

Aan de andere kant, mocht u ergens niet tevreden over zijn, laat het me dan ook weten, zodat ik actie kan ondernemen om uw ontevredenheid weg te nemen. Dat kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail. Ik ga er van uit dat wij gezamenlijk dan een oplossing kunnen vinden voor het gerezen probleem.

Klachtenregeling

Hopelijk gebeurt dit niet, maar mocht er bij u onlangs onderling overleg de behoefte blijven bestaan om een officiële klacht in te dienen, dan treedt het Reglement Klachtenregeling Fysiotherapie in werking. Onderdeel van de klachtenregeling is dat u gebruik kunt maken van de klachtenfunctionarissen die het KNGF beschikbaar stelt. Deze functionarissen adviseren u als patiënt desgevraagd kosteloos, en bieden ondersteuning bij het indienen van een klacht en bemiddelen bij het vinden van een oplossing. Een goede klachtenopvang aan het begin kan geschillen bij de Geschillencommissie Fysiotherapie voorkomen en beperken.

Geschillencommissie Fysiotherapie

Wanneer u het niet eens bent met mijn oordeel over een klacht, dan kunt u dit geschil voorleggen bij de  Geschillencommissie Fysiotherapie. Deze instantie is bevoegd tot het geven van een bindend advies, ook over een vergoeding van schade tot in ieder geval een bedrag van € 25.000,-. De geschillencommissie moet binnen een half jaar met een uitspraak komen. In het reglement van de geschillencommissie is opgenomen dat bemiddeling na indiening van het geschil nog een optie is. Op www.defysiotherapeut.com staat informatie en formulieren voor de patiënten om een klacht of geschil in te dienen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top | Sint Antoniusstraat 48, 4721 AN SCHIJF, tel 0165- 348379 of 06-22-806661 info@fysiotherapieschijf.nl