Fysiotherapie Schijf

Tarieven 

Fysiotherapie Schijf heeft contracten afgesloten met alle hier opererende zorgverzekeraars. Dat betekent dat als aan een aantal voorwaarden is voldaan de nota van uw behandeling rechtstreeks door de verzekeraar aan mij betaald wordt. U hoeft dus niets zelf voor te schieten als uw verzekeraar de behandeling(en) vergoedt.

In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar kunt u lezen of u fysiotherapie vergoed krijgt en zo ja voor hoeveel behandelingen. W
ij adviseren u dit vóór de eerste behandeling na te gaan. Klik hier voor een overzicht van de zorgverzekeraars en de vergoedingen per aanvullend pakket.

Wanneer de behandelingen niet of niet meer door uw verzekering worden vergoed, dan bereken ik onderstaande tarieven:

Prestatiecode                            
1000  Reguliere zitting Fysiotherapie € 33,50
1001  Reguliere zitting Fysiotherapie aan huis € 45,00
1400  Eenmalig consult, op eigen initiatief  € 50,00
1401  Eenmalig consult, op eigen initiatief  aan  huis € 60,00
1850 Screening (oriënterend gesprek om vast te stellen of fysiotherapie geïndiceerd is) € 15,00
1851  Screening aan huis € 25,00
1864  Screening, intake en onderzoek € 45,00
1870  Intake en onderzoek na verwijzing € 45,00
1871  Intake en onderzoek na verwijzing aan  huis € 55,00
1920  Telefonische zitting € 12,50
1950  Verstrekte verband- en hulpmiddelen € 20,00
1960  Afspraak gemist of te laat afgemeld  € 25,00

zie ook de informatie van de overheid 

Betalingsvoorwaarden

Indien er een nota verstuurd gaat worden, krijgt u te maken met mijn betalingsvoorwaarden. Als u inzage wilt hebben in deze voorwaarden klik dan hier.

 

Top | Sint Antoniusstraat 48, 4721 AN SCHIJF, tel 0165- 348379 of 06-22-806661 info@fysiotherapieschijf.nl